Trigon Evo

Trigon có bản update mới xoá foder trigon cũ reopen Laucher_v2 hoặc tải lại
Phiên bản hiện tại - V2.5
Hiện tại dùng được cho Windows 10, 11
Mọi người phải tải Roblox Microsoft thì mới sài được nha