Thiếu API DLL

Cách fix lỗi "api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll is missing from your computer"

Tải API-MS-WIN-CRT-STRING-L1-1-0.DLL  (Lưu ý tải bản tương thích với Windows của mình 32bit hoặc 64bit)
Link tải: https://www.dll-files.com/api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll.html
Sau khi đã tải về máy, giải nén tệp Zip ra ta sẽ có 1 file dll có tên là *api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll*
Copy file dll vào foder có tên là System32
C:\Windows\System32
Sau khi copy xong mọi người có thể sài hoặc để cho chắc chắng chúng ta nên tiếng hành restart máy xong mới dùng