Electron Windows 7

Mọi người phải tải Roblox Microsoft thì mới sài được nha

Hướng dẫn chi tiết Cách sài trên Windows 7 

(Không làm theo thì không sài được)

Xem Hướng Dẫn
Fix Lỗi Electron