Script Ro-Ghoul

Auto Farm, Auto Skill, Mobs, Auto Boss, vv...

No Clip, Auto Task, Auto Trainer, vv...

Bản hub hổ trợ từ A-Á

Bản farm nhỏ gọn

Bản gui tiện ít nhỏ gọn