Script All Star Tower Defense

Automatic, Auto Evolve EXP, Macro, vv...

Auto Join, Macro, Merlin, vv...

Bản auto farm nhỏ gọn tiện nghi

éo nhớ nữa @@